Vastgoed in Alanya | +90 242 514 21 38

Nieuwe markten

De gemeenteraad van Alanya keurde unaniem een ​​voorstel goed. Op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad in juli stonden opnieuw tal van onderwerpen. Punt twee werd met eenparigheid van stemmen door de Raad aangenomen. Om de landbouwproductie te bevorderen, wordt onder andere een boerenmarkt opgezet in Alanya. Dus boeren en consumenten worden direct samengebracht. Tegelijkertijd is besloten dat in de toekomst, in samenwerking met de lokale landbouwkamer, om de 14 dagen een dierenmarkt zal worden opgezet om groot en klein vee te verkopen.
Delen