Vastgoed in Alanya | +90 242 514 21 38

Overeenkomst voor dubbele belasting (DTA)

De overeenkomst om dubbele belasting te voorkomen werd op 19 september 2011 gesloten tussen de Republiek Turkije en de Bondsrepubliek Duitsland. De DTA dient ter regulering van de mate waarin een staat recht heeft op belastingheffing over de inkomsten die in een van de twee verdragsluitende staten worden gegenereerd. Het doel van de overeenkomst is het voorkomen dat natuurlijke of rechtspersonen die in beide landen inkomsten genereren, tweemaal worden belast – in beide landen. U kunt gedetailleerde informatie krijgen op: https://tuerkei.diplo.de/tr-de/themen/wirtschaft/-/1674324
Delen