Vastgoed in Alanya | +90 242 514 21 38

Erfrecht in Turkije

Het onderwerp erfrecht in Turkije brengt veel vragen met zich mee. Vandaag krijg je hier een beetje inzicht, wat je enig hulp en gemak zou moeten geven over dit uiterst moeilijke onderwerp.
De rechtsopvolging in het Turkse erfrecht is anders dan die in Nederland.
In Nederland erft, bij geen testament, de partner alles, de kinderen erven als beide echtgenoten zijn overleden. (dit is een algemene uitleg)

In Turkije vallen de onroerende zaken bij overlijden van de eigenaar onder het Turkse erfrecht. Het eigendomsbewijs (Tapu) wordt door een rechter op naam van de erfgename gezet. De rechter beoordeelt aan de hand van de overlijdensakte, het uitreksel van het geboorteregister, een kopie van de Tapu en ander documenten of de verzoekers de wettelijke erfgenamen zijn van de overleden persoon. Alle Nederlandse documenten dienen voorzien te zijn van een apostillestempel. De apostillestempel kan verkregen worden bij een willekeurige rechtbank in Nederland. De basis is dat de langstlevende echtgenoot ¼ erft en de kinderen ¾ van het onroerend goed. Indien beide echtgenoten overleden zijn, erven de kinderen het gehele goed. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de echtgenoot de helft van het onroerend goed. De andere helft gaat naar de ouders van de erflater. Als Tapu op beider naam staat erft de laatst levende uiteraard een ¼ van de andere helft. Oftewel de laatst levende bezit dan ½ + ¼ van het onroerend goed. Er kan met een testament anders beslist worden. Volgens het Turkse erfrecht kunnen echtgenoten niet uitgesloten worden van hun erfdeel, de kinderen wel voor de helft van hun erfdeel.

Bij erfenis zijn de volgende belastingen verschuldigd. Er is ook een schenkingsbelasting in Turkije:

Wij staan u graag bij met onze advocaten en tolken. Informeer naar de huidige kosten.
Delen